Skip Navigation or Skip to Content

Over Leven = Meedoen

Deze website is een initiatief van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de branchevereniging van organisaties die professionele zorg en ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke, lichamelijk en/of zintuigelijke beperking. Wij werken als vereniging vanuit de visie dat Nederland vóór 2030 een samenleving moet zijn waarin iedereen gewoon kan meedoen. En een betekenisvol leven kan leiden, hoe verschillend dat betekenisvolle leven er per persoon er ook uit kan zien. Dat is onze droom, het hart van de Visie 2030.

De visie is ontwikkeld met vele zorgaanbieders (onze leden), mensen met een beperking, hun netwerk, professionals en een groot aantal maatschappelijke organisaties. Samen willen we laten zien wat het nastreven van onze visie nu al oplevert. En dat het haalbaar is, onze droom. Het is waar dat we als samenleving nog een weg te gaan hebben, maar we weten ook dat er al veel mooie (lokale) voorbeelden zijn, die op een vernieuwende manier zorgen voor verbindingen tussen mensen met en mensen zonder een beperking. Initiatieven die aantonen dat we samen een samenleving kunnen creëren waarin iedereen meedoet. Dat is waar Leven=Meedoen een platform voor biedt, een podium. De naam Leven=Meedoen is gekozen omdat ‘meedoen’ alles is wat je mens maakt. De VGN is de initiator van het platform, maar de inhoud van het platform delen we met iedereen die een bijdrage levert aan onze gedeelde visie.

Doe je mee?

Doe je mee? Ken je mooie initiatieven op het gebied van wonen, werken en leren? Neem je dan contact met ons op.
Terug naar boven