Skip Navigation or Skip to Content

Privacy verklaring

De website levenismeedoen.nl wordt beheerd door de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Dit is de branchevereniging van professionele zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. Wij behartigen de belangen van onze leden en bieden onze leden en niet-leden allerlei diensten aan. Daarbij verwerken wij informatie die betrekking heeft op personen, persoonsgegevens genaamd. Denk hierbij aan bijv. je naam, (zakelijk) e-mailadres of (zakelijk) telefoonnummer. Ook werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties.

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij door je te verwijzen naar deze privacyverklaring op het moment dat wij jouw persoonsgegevens vragen.
 • Je eerst vragen om toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer uitvragen dan noodzakelijk is, dan doen wij dat alleen met jouw expliciete toestemming. We leggen je in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen.
 • Jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde diensten te kunnen leveren (denk bijv. aan het verstrekken van persoonsgegevens aan een drukker) of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn (zoals we deze wettelijke verplichting kennen t.o.v. de belastingdienst of politie).
 • Wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder ander voor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.

Contactgegevens

Naam: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
Bezoekadres: Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht
Postadres: Postbus 413, 3500 AK Utrecht
KvK-nummer: 40483210
Algemeen telefoonnummer: 030 – 273 9911
Algemeen e-mailadres: info@vgn.nl
Website: https://www.vgn.nl

Als je vragen hebt, of als je gebruik wil maken van één van jouw privacyrechten, dan kun je contact opnemen met Dirk van Eijk (Controller) via dvaneijk@vgn.nl.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten en website(s) laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens, dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en/of functionaliteiten je gebruik wilt maken. Onder verwerken vallen alle handelingen die kunnen worden uitgevoerd met persoonsgegevens, waaronder registreren, verzamelen, delen, combineren en vernietigen.

Persoonsgegevens:

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor jou betekent dit dat die informatie direct over jou gaat of deze informatie naar jou te herleiden is.

Afhankelijk van de diensten en/of functionaliteiten die je gebruikt bij de VGN, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Naam en voorletters
 • Zakelijk e-mailadres
 • Zakelijk telefoonnummer

Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens:

 • Voor het verlenen van ledenservice, wanneer je ons bijvoorbeeld belt of een e-mail stuurt met een vraag.
 • Om met je te communiceren via de contactgegevens die je deelt.

Verstrekking aan derden

Bij onze dienstverlening worden wij soms ondersteund door andere dienstverleners. Wij verstrekken dan enkel die gegevens welke nodig zijn voor die bepaalde opdracht. Ook maken wij goede afspraken met deze dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Deze afspraken leggen wij vast in contracten.

Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens alleen aan andere partijen als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld de belastingdienst of politie.

Jouw persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven aan organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, zorgen wij ervoor dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Cookies

Bij het verzamelen van gegevens maken wij op onze websites ook gebruik van cookies. Wil je meer weten over cookies? Lees dan ons cookiebeleid op www.vgn.nl/cookies.

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Wij zorgen er onder meer voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Als er onverhoopt een datalek ontstaat dan informeren wij de Autoriteit Persoonsgegevens en degenen die hier direct bij betrokken zijn.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen en voor die onderwerpen waarop geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is hanteren wij een termijn van 2 jaar.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Social media

Op de website(s) van VGN zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te promoten en/of te delen op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het social netwerk afkomstig zijn. VGN heeft hier geen invloed op. In de privacyverklaring van deze netwerken vind je hierover meer informatie.

Privacyrechten: Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van gegevens

Je hebt altijd het recht op informatie, inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw gegevens. Ook heb je recht op dataportabiliteit, vergetelheid en op beperking van verwerking van jouw gegevens.

Als je een account hebt, dan kun je daarop inloggen om jouw gegevens in te zien en te wijzigen of een verzoek indienen om deze te verwijderen.

Als je je hebt aangemeld voor een nieuwsbrief dan heb je altijd de mogelijkheid om je af te melden. Dit kan via de link die onderaan elke nieuwsbrief staat.

Wil je op een andere manier jouw rechten uitoefenen? Dan kun je contact met ons opnemen. Hiervoor verwijzen we je naar de contactgegevens onder artikel 2 van deze verklaring.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je bij een schriftelijk verzoek om jouw gegevens te wijzigen of te verwijderen verdere vragen stellen om te controleren of je het echt bent. Ook wanneer je jouw aanvraag telefonisch indient, moeten we je aan de hand van de bij ons bekende gegevens kunnen identificeren voordat wij jouw verzoek in behandeling nemen. Wij stellen dan controlevragen.

Wanneer je een verzoek tot inzage, correctie, wijziging en of verwijdering bij ons indient, zorgen wij ervoor dat jouw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen dan brengen we je daarvan op de hoogte.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen, daarom adviseren wij je deze verklaring regelmatig te raadplegen. Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 10 mei 2023.
Terug naar boven