Skip Navigation or Skip to Content

Campus Woudhuis

Campus Woudhuis: Op je werk eens niet ‘de client’ zijn

Op Landgoed Woudhuizen is ontzettend veel werk te doen. Maar vele handen maken licht werk. Daarom werkt er via Campus Woudhuis een grote groep van 35 mensen met elkaar samen. Eigenlijk iedereen die iets kan en wil bijdragen is welkom, open hiring noemen ze dat. Van onderzoekers tot mensen die werken via ‘s Heeren Loo of andere instellingen. Allemaal medewerkers die doen wat zij leuk vinden en meebeslissen over de toekomst van de Campus. Het woord ‘cliënt’ is hier verboden.

Werken | Campus Woudhuis

Op het landgoed zelf zijn heel wat mensen aan het werk. Net als bij ondernemers in de buurt (common grounds), die iedereen hun maatschappelijke bijdrage gunnen en daarvoor de verantwoordelijkheid durven delen. Studenten van het voortgezet speciaal onderwijs, mbo, hbo en wo lopen hier stage of doen onderzoek, begeleid door professionals. Mensen die lastig werk vinden of houden bloeien hier op en leren van de ervaren krachten. Iedereen doet mee op het landgoed en verzet werk dat nuttig is. Oók bij belangrijke beslissingen over de toekomst van de Campus wordt ieders stem gehoord. Zo ontstaat er een warme community waarbinnen iedereen meedoet.

Meer diversiteit op onze werkvloeren

Als het aan Campus Woudhuis ligt, maken we op meer gewone werkvloeren ruimte voor mensen die wonen of begeleiding krijgen bij zorginstellingen. Het heeft zoveel voordelen: binnen het team van de werkgever neemt het werkgeluk gegarandeerd toe door meer diversiteit, de medewerker kan bijdragen aan de organisatie, is trots op de baan en de traditionele dagbestedingsbegeleiding is beperkter nodig. Deze verandering vraagt wel om commitment van werkgevers. En om een goed keukentafelgesprek met hen vanuit de zorgorganisaties. Maar het kan! Bij Campus Woudhuis is er veel animo, dus er is nog plaats voor medewerkers.

Over Campus Woudhuis

De Campus is een samenwerking van IVN, Natuurmonumenten, ’s Heeren Loo en De Onderwijsspecialisten. Zij zijn verenigd in Landgoedcoöperatie Woudhuis U.A.. Bij het kennisplatform van de Campus zijn Movisie, DSiN, de hogescholen HAN, Van Hall Larenstein en Windesheim, het ROC Aventus en de WUR aangesloten.

Gewoon eens praten?

Bel of mail:

Jaap Berends van Campus Woudhuis

Tel: 06 - 51362952

E-mail: info@campuswoudhuis.nl

Terug naar boven